Dahilan ng pagdating ng kanluranin Mobile wap online sex chat

Sa katunayan, ang proklamasyon ng ating kalayaan, 119 taon na ang nakakalipas ang naghudyat ng pagusbong ng kauna-unahang republika sa buong Asya.

Nag-iwan din ng tatak sa kasaysayan ng buong kontinente ng Asya ang rebolusyong Pilipino bilang unang nag-aklas laban sa pananakop ng mga dayuhang Kanluranin.

Manaka-naka’y tinatanong natin ang ating sarili: may pagbabago ba?

Kung ating susuriing mabuti, masasabi nating nakawala na nga tayo sa dilim ng ating kahapon – lumipas na ang panahon ng mga banyagang manunupil ng ating bansa, wala na tayo sa katayuan ng rebolusyonaryong pakikibaka laban sa kolonyalismo.

Para sa ating lahat na naririto, ang pakikipaglaban para sa kalayaan ay hindi nagtapos kasabay ng proklamasyon ni Heneral Aguinaldo mahigit isang siglo na ang nakakalipas.

Ang kalayaan ay hindi ginugunita bilang isang kabanata lamang ng kasaysayan.

Sa puntong ito, nais kong bigyang pugay ang mga makabagong Katipunero ng ating bansa: ang ating mga sundalo at pulis na araw at gabi ay patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay sa ngalan ng serbisyo publiko upang pangalagaan ang kapayapaan sampu ng kaligtasan nating lahat laban sa kriminalidad at iba pang salot ng lipunan.

Marami nang naluklok at natapos magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa.

Leave a Reply